Mae Asiaprint yn dal y cysyniad gyda “Mae gwasanaeth yn bwysig mwy”

Heddiw rydym wedi allforio'r ddau beiriant gwasg gwres rholer hyn i Fietnam. Mae archeb peiriannau trosglwyddo gwres rholer yn llawn erbyn y ddau fis hyn ac yn onest yn gohirio rhai o'r archebion ac yn achosi'r anghyfleus i'r cwsmer. Ar gyfer eich archeb nesaf, archebwch yn fuan i ddal yr amser sydd ei angen arnoch chi!

Nid gormodiaith yw dweud bod ein staff wedi bod yn gweithio 16 awr y dydd ers mis Chwefror eleni i ddal amser i mewn er bod llawer o ddigwyddiadau'n mynd yn groes. Yn ffodus, rydym yn ennill ein cefnogaeth i gwsmeriaid ac yn ei ddeall. Diolchwn am hynny. Ac ar wahân, bydd ein holl staff yn cael y gwyliau ar ôl yr amser prysur hwn.

Bydd 1-MAI i 5-MAI 2021 yn Ddiwrnod Llafur, byddwn yn ailddechrau gweithio o 6-Mai. Fodd bynnag, dim ond 2 ddiwrnod i ffwrdd o'r gwaith fydd gan y gweithwyr sy'n gwneud peiriannau.

Gobeithio y byddwn yn anfon peiriant mewn pryd erbyn y mis nesaf.

1

Amser post: Ebrill-22-2021